Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία!

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία, ξεκινώντας από τα όρια του τρέχοντος συστήματός μας και περιγράφει πώς η κυκλική σκέψη μπορεί να προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση. Παρουσιάζεται το κύριο θεωρητικό περιεχόμενο που σχετίζεται με την Κυκλική Οικονομία.

Στη συνέχεια, θα μπορείτε να διακρίνετε τις κύριες αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, να γνωρίζετε τι αλλάζει με την ενσωμάτωση αυτού του συστήματος, τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια στην εφαρμογή του.

Θα παρουσιαστούν επίσης ορισμένα παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Κυκλική Οικονομία.

Απολαύστε την ανακάλυψη!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων