Το Ecobnb συνδέει τους ταξιδιώτες με βιώσιμα καταλύματα

Το Ecobnb συνδέει τους ταξιδιώτες με βιώσιμα καταλύματα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το Ecobnb πραγματοποιήθηκε για να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε.Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση ενός είδους τουρισμού που σέβεται τη φύση, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές