Το Instock σώζει το πλεόνασμα τροφίμων για να το μετατρέψει σε γεύματα

Το Instock σώζει το πλεόνασμα τροφίμων για να το μετατρέψει σε γεύματα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Ένας Ολλανδός καταναλωτής πετάει περίπου 47 κιλά τροφίμων σε ετήσια βάση, γεγονός που μεταφράζεται σε οικονομική απώλεια αλλά και σε αλλοίωση όλων των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως συσκευασία,