Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι απλώς μια φράση εντυπωσιασμού στο Genius Loci Travel

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το Genius Loci Travel είναι ένας ανεξάρτητος ιταλικός ταξιδιωτικός πράκτορας που ειδικεύεται στα ταξίδια με τα πόδια, με ποδήλατο και καγιάκ. Έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τον τουρισμό με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Το Genius Loci Travel είναι ένας ανεξάρτητος ιταλικός ταξιδιωτικός πράκτορας που ειδικεύεται στα ταξίδια με τα πόδια, με ποδήλατο και καγιάκ. Έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τον τουρισμό με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Περιηγήσεις που διοργανώνονται από την Genius Loci Travel για λογαριασμό ξένων ταξιδιωτικών πρακτορείων, έχουν πιστοποιηθεί σε διάφορες χώρες, από τις διάφορες εθνικές αρχές για τον αειφόρο τουρισμό (π.χ. στη Γαλλία από το ATR). Αρκετοί από τους συνεργάτες τους, πουλώντας τις περιηγήσεις τους, έχουν κερδίσει «βραβεία βιώσιμου τουρισμού» και οι περισσότεροι από αυτούς δωρίζουν μέρος των εσόδων τους σε Trusts ή Ιδρύματα με κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό σκοπό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Οι περιηγήσεις από το Genius Loci Travel στοχεύουν στην παροχή αυθεντικών τοπικών εμπειριών, αλλά οι οργανισμοί λαμβάνουν επίσης ενεργά μέτρα για να φροντίσουν για τον προορισμό στον οποίο ταξιδεύουν οι πελάτες. Για παράδειγμα μέσω του σχεδιασμού δικτύων μονοπατιών και διαδρομών, και του πραγματικού καθαρισμού και της σήμανσης πολλών από αυτά – σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τον τοπικό πληθυσμό.

Με τον βιώσιμο τουρισμό, σκοπεύουν όχι μόνο να σώσουν τις φυσικές περιοχές από πιο καταστροφικές μορφές εκμετάλλευσης, αλλά και όπου είναι δυνατόν να βελτιώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των τοπικών κοινοτήτων, προστατεύοντας τις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό. Το ιστορικό της εταιρείας είναι διαφορετικό από τους περισσότερους ταξιδιωτικούς πράκτορες, καθώς τα μέλη του προσωπικού προέρχονται από τομείς όπως η προστασία της φύσης, ο σχεδιασμός της χρήσης γης, η αγροτική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Οργανισμός: Genius Loci Travel
  • Πόλη: Ιταλία
  • Τύπος παρόχου: Τουριστικός πράκτορας
  • Κυκλική αρχή: Ανανέωση φυσικών συστημάτων
  • Εστίαση: Επανεξετάστε
  • Λέξεις κλειδιά: #SustainableTourism #AuthenticExperience

MORE INFO