Ξενοδοχείο Neya: Βιωσιμότητα στην καρδιά της Λισαβόνας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το NEYA Lisboa Hotel συνδυάζει την αριστεία των υπηρεσιών του με μια ενεργή συμβολή στον αειφόρο τουρισμό, μέσω μιας έννοιας της αειφορίας που καλύπτει τους τρεις πυλώνες – περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό.

Από το άνοιγμα το 2011 – Διεθνές Έτος Δασών, όλη η δραστηριότητα του ξενοδοχείου βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης πόρων και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, επιτρέποντάς του να έχει, σήμερα, μια θέση αναφοράς στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στην Πορτογαλία.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Με την πρωτοβουλία Ecomeeting, το NEYA Lisboa Hotel στοχεύει να βοηθήσει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μειώνοντας το οικολογικό του αποτύπωμα, καθώς και βοηθώντας τους άλλους να μειώσουν το δικό τους, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η ιδέα της περιβαλλοντικής αειφορίας, υπήρχε από τη φάση της αρχικής ιδέας, με την αποκατάσταση ενός υποβαθμισμένου κτιρίου, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την άποψη της κατασκευής και συμβάλλοντας στην αστική αναγέννηση, αναζωογονώντας την καρδιά της πόλης. Κατά τη φάση κατασκευής, η επιλογή υλικών και εξοπλισμού, κατά προτίμηση πορτογαλικής προέλευσης και λύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα. Στη συντήρηση του ξενοδοχείου  λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και αποδεικνύεται ότι είναι ένα βιώσιμο ξενοδοχείο σε αυτό το επίπεδο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, το NEYA Lisboa Hotel έχει μια ενεργή, θετική και υπεύθυνη προσέγγιση απέναντι στην κοινότητα, επιλέγοντας τους διαθέσιμους πόρους εντός της επιχειρηματικής του δομής για να βοηθήσει. Έτσι, έχει ήδη δημιουργήσει αρκετά πρωτόκολλα με κάποια φιλανθρωπικά ιδρύματα, προκειμένου να ενοποιήσει το έργο σε συνεργασία με εκείνους που συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη κοινωνικής διαφοράς.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Οργανισμός: Neya
  • Πόλη: Lisboa
  • Τύπος παρόχου: Ξενοδοχείο
  • Κυκλική αρχή: Αφαίρεση αποβλήτων και ρύπανσης από τον σχεδιασμό
  • Εστίαση: Μείωση
  • Λέξεις κλειδιά: #energy #building #CSR