Ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στις πολιτικές αγορών στα Martin’s Hotels

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Με το σύνθημά του «Το Αύριο χρειάζεται το σήμερα» και ως νικητής του βραβείου EMAS, η βελγική ξενοδοχειακή αλυσίδα Martin’s Hotels σκοπεύει να δείξει το δρόμο προς μια αυξημένη βιωσιμότητα και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ακολουθώντας το περιβαλλοντικό τους πρόγραμμα, η Martin’s Hotels πραγματοποίησε τη δική της αξιολόγηση αειφορίας που δείχνει ισχυρά αποτελέσματα: μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 24,6%, μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16,6% και αύξηση στην ανακύκλωση των αποβλήτων κατά 33,65% μεταξύ 2011 και 2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η αλυσίδα εφαρμόζει κριτήρια EMAS και κυκλικής οικονομίας στα έργα αγοράς, απορριμμάτων και ανακαίνισης. Η πολιτική αγορών δίνει προτεραιότητα στα τοπικά, φυσικά, ανακυκλώσιμα / ανακυκλώσιμα και εποχιακά προϊόντα, ενθαρρύνει τους προμηθευτές να τηρούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Επιπλέον, η Martin’s Hotels χρησιμοποιεί 100% πράσινο ηλεκτρικό ρεύμα, όλα τα προϊόντα υγιεινής φέρουν οικολογική σήμανση και όλα τα χαρτιά εκτύπωσης είναι πιστοποιημένα με FSC.

Μια προσέγγιση κύκλου ζωής εφαρμόζεται σε όλες τις αποφάσεις αγοράς: οι αγοραστές αναλύουν συνεχώς το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και προτιμούν τις συμβάσεις μίσθωσης / ενοικίασης (για παράδειγμα για εξοπλισμό γυμναστικής, εταιρικά αυτοκίνητα, καφετιέρες, λευκά είδη κ.λπ.), καθώς και δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όσον αφορά τα τρόφιμα για τα εστιατόριά του, η πολιτική αγορών ευνοεί τοπικά τρόφιμα και νερό (που αγοράζονται σε απόσταση 300 χλμ.) και χύμα. Όσον αφορά τη ροή απορριμμάτων, το ξενοδοχείο ελέγχεται από εξωτερικό προμηθευτή και το 67% των προϊόντων συντήρησης είναι επαναφορτιζόμενα, με οικολογικά σήματα ή σε συγκεντρωμένες δόσεις.

Η εκπαίδευση του προσωπικού παρέχεται σε τακτική βάση για μεγαλύτερη ενδυνάμωση, συμμετοχή και ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα. Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται επίσης να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, μέσω του προγράμματος Eco-Bon, το οποίο επιβραβεύει τους επισκέπτες για ενέργειες υπευθυνότητας.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Οργανισμός: Martin’s Hotels
  • Πόλη: Βέλγιο
  • Τύπος παρόχου: Ξενοδοχείο
  • Κυκλική αρχή: Αφαίρεση αποβλήτων και ρύπανσης από τον σχεδιασμό
  • Εστίαση: Ξανασκεφτείτε
  • Λέξεις κλειδιά: #EMAS #PurchasingPolicy