Αντιμετώπιση απορριμμάτων τροφίμων στο Novotel Warsaw Centrum

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η επιχείρηση εστιατορίων σπαταλά περίπου το 25% του φαγητού που αγοράζει, οι περιφερειακοί ηγέτες της AccorHotels της Ανατολικής Ευρώπης αποφάσισαν να βελτιώσουν την απόδοση των ξενοδοχείων με έξυπνες πρωτοβουλίες που μειώνουν τα απόβλητα τροφίμων συνδυάζοντας ψηφιακό, ανθρώπινο παράγοντα και κυκλική οικονομία.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Μέσα σε 3 μήνες, επιτεύχθηκε στόχος μείωσης -30%. Σήμερα, τα απόβλητα τροφίμων μειώθηκαν κατά 80% από την ημερομηνία αναφοράς (Ιούνιος 2016). Η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε 28.580 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα της υπηρεσίας στο Novotel Warsaw Centrum σε πολύ υψηλό επίπεδο και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Οι διευθυντές του AccorHotels Eastern Europe & Novotel Warsaw Centrum (περισσότερα από 700 δωμάτια) αποφάσισαν να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων – μέσω παρουσιάσεων, εργαστηρίων, KPI για την αύξηση της συμμετοχής του προσωπικού. Το δεύτερο στάδιο του έργου επικεντρώθηκε ουσιαστικά στην ομάδα της κουζίνας και κάλεσε έναν εξωτερικό πάροχο ψηφιακών λύσεων να υποστηρίξει την αλλαγή. Χάρη στην κανονική ζύγιση – που υποστηρίζεται από ένα εξωτερικό ψηφιακό σύστημα, η σωστή παρακολούθηση και ανάλυση της πηγής αποβλήτων ήταν γρήγορα ορατή και εφαρμόστηκε ένα ακριβές αλλά περίπλοκο σχέδιο δράσης που καλύπτει τομείς όπως παραγγελίες-παραδόσεις, αποθήκευση, προετοιμασία στις κουζίνες, μπουφέδες ,  επικοινωνία με το προσωπικό και τους επισκέπτες.

Ένας μοναδικός συνδυασμός ψηφιακής και ανθρώπινης αφοσίωσης έδωσε άμεσα, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση υπογράμμισε ότι κατά μέσο όρο 700 κιλά τροφίμων σπαταλιόνται κάθε εβδομάδα. Όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία, η Novotel Warsaw Centrum προσκάλεσε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2017, 70 υπαλλήλους από γραφείο υποστήριξης και άλλα ξενοδοχεία, προκειμένου να εμπνεύσουν το υπόλοιπο δίκτυο AccorHotels στην Ανατολική Ευρώπη για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Οργανισμός: Novotel
  • Πόλη: Βαρσοβία
  • Τύπος παρόχου: Ξενοδοχείο
  • Κυκλική αρχή: Αφαίρεση αποβλήτων και ρύπανσης από τον σχεδιασμό
  • Εστίαση: Μείωση
  • Λέξεις κλειδιά: #food #waste #engagement

MORE INFO

Access the full case study here