Ανακύκλωση σαπουνιού στο Manotel

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Τα σαπούνια χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Ωστόσο, σπάνια χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου και καταλήγουν να χαθούν.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη συλλογή χρησιμοποιημένων σαπουνιών από τα έξι ξενοδοχεία της αλυσίδας ξενοδοχείων Manotel και την ανακύκλωσή τους με σκοπό την δωρεάν διανομή τους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πλήρως μη κερδοσκοπικό, το Youth for Soap συγκεντρώνει πολλούς εταίρους από διάφορους τομείς – σχολεία, επιχειρήσεις και κοινωνικές οργανώσεις – γύρω από τον κοινό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Το έργο επιτρέπει την ανακύκλωση έως και ενός τόνου σαπουνιού ετησίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Το Manotel Hotel Group, το Fondation Ensemble και το Espace Entreprise ξεκίνησαν μια μοναδική πρωτοβουλία για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων σαπουνιών από την αλυσίδα ξενοδοχείων με έδρα τη Γενεύη. Ενώ οι εκπαιδευόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι υπεύθυνοι για την υλικοτεχνική πλευρά του έργου, η ανακύκλωση σαπουνιών γίνεται από άτομα που ζουν με διανοητική αναπηρία

Η διαδικασία κατασκευής, που έγινε δυνατή χάρη στο Manotel Group που αγόρασε ένα εξειδικευμένο μηχάνημα, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του τμήματος Χημείας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής (HEIA) στο Fribourg. Η Amicolab SA – ένα ιδιωτικό και διαπιστευμένο εργαστήριο που ειδικεύεται σε μικροβιολογικές αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες υγιεινής – πραγματοποιεί αναλύσεις δωρεάν, πιστοποιώντας την ποιότητα των σαπουνιών.

Τα σαπούνια μεταφέρονται επίσης με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο χάρη στους μοτοσυκλετιστές από την ένωση «Caddy Service»

ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Οργανισμός: Manotel
  • Χώρα : Ελβετία
  • Τύπος παρόχου: Ξενοδοχείο
  • Κυκλική αρχή: Αφαίρεση αποβλήτων και ρύπανσης από τον σχεδιασμό
  • Εστίαση: Ανακύκλωση
  • Λέξεις κλειδιά: #soap #waste #collaboration

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ