Έταιροι

Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Γεωργίας της Περιφέρειας Marche (CCIAAM)

Το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Γεωργίας της Περιφέρειας Marche (CCIAAM) είναι ένας δημόσιος φορέας που εκτελεί λειτουργίες γενικού ενδιαφέροντος για το επιχειρηματικό σύστημα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, ενώ διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο eπιχειρήσεων της επικράτειάς του. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018 ως συγχώνευση των προηγούμενων 5 τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων, αποτελώντας έτσι το 5ο ιταλικό επιμελητήριο όσον αφορά τις εγγεγραμμένες εταιρείες.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων του, διαθέτει μια τεράστια και συμπαγή εμπειρία και συμμετοχή σε δραστηριότητες μαθησιακών εμπειριών στην εργασία (Alternanza Scuola Lavoro) και στην επαγγελματική καθοδήγηση για επίδοξους επιχειρηματίες. Το εξειδικευμένο του προσωπικό διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης για να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τόσο σε καινοτόμους όσο και σε παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς, και σε συνεργασία με λύκεια, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε διαφορετικές ενότητες σύμφωνα με τις φάσεις της όλης διαδικασίας, από τον ορισμό της επιχειρηματικής ιδέας έως τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Συχνά τα θέματα σχεδιάζονται για να παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών (καινοτόμες, γυναίκες επιχειρηματίες, νέοι). Αρκετά μαθήματα επικεντρώνονται στη διάδοση της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ. Το Επιμελητήριο συγκαταλέγεται επίσης στους υποστηρικτές του Σχολείου Start Up της Αδριατικής και του Ιονίου, του οποίου ο κύριος σκοπός είναι η οικονομική ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, μέσω της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας των νέων που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό μάθημα που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευτύτερης περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου.
Ως κληρονόμος των προηγούμενων 5 εμπορικών επιμελητηρίων, μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για μια ισχυρή και συμπαγή εμπειρία στη διαχείριση κονδυλίων και έργων της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο Erasmus +. Συμμετέχει σε διάφορα έργα, τόσο ως επικεφαλής έργου όσο και ως εταίρος.

Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche (UNIVPM)

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche (Università Politecnica delle Marche – UNIVPM) είναι ένα ιταλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα με έδρα την πόλη της Ancona, που ιδρύθηκε το 1969. Ήταν το πρώτο ιταλικό πανεπιστήμιο που έλαβε την Ολοκληρωμένη Πιστοποίηση Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, επομένως λειτουργεί ως περιφερειακή αναφορά για την εκπαίδευση Ιταλών και ξένων φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 5 σχολές: Μηχανική, Οικονομία, Γεωργία, Ιατρική, Επιστήμη. Με την πάροδο των χρόνων, πολλά παραρτήματα έχουν ανοίξει σε άλλες πόλεις της επαρχίας Marche, όπως στις Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro και San Benedetto del Tronto. Η UNIVPM συμμετέχει στο έργο CEnTOUR με δύο από τα τμήματα της.
Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα Διοίκησης, αφιέρωσε την προσοχή του στο θέμα της αειφορίας, έχοντας επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει στη διαμόρφωση των μελλοντικών γενεών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche δημιούργησε και προτίθεται να προωθήσει το έργο “Univpm Sustainable” ως τράπεζα υλικού πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βιωσιμότητα, εφαρμόζοντας το σε όλους τους ερευνητικούς τομείς: από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την κοινωνική / αειφόρο σύνταξη αναφορών, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες, μέχρι και τις στρατηγικές μάρκετινγκ βιώσιμης κατανάλωσης. Επιπλέον, τόσο το UNIVPM όσο και το Τμήμα Διοίκησης είναι μέλη, από τον Μάρτιο του 2018, του EIT Climate-KIC.
Το Τμήμα Υλικών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και Πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού του Πολυτεχνείου Marche, και ειδικά το εμπλεκόμενο προσωπικό, εκπροσωπούμενο από τον Fatone, είναι ο συντονιστής της εκτεταμένης δράσης καινοτομίας Horizon2020 SMART-Plant και έχει ηγετικές θέσεις σε 9 άλλα Ευρωπαϊκά έργα (προγράμματα Horizon2020, PRIMA, Life +, Water JPI, ENI CBC MED), μεταξύ των οποίων το H2020 “ENERWATER Πρότυπη μέθοδος και διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων” και το H2020 “HYDROUSA Επίδειξη βρόχων νερού με καινοτόμα αναγεννητικά επιχειρηματικά μοντέλα για την περιοχή της Μεσογείου».

EcoRes

Το EcoRes είναι ένα γραφείο συμβούλων με έδρα τις Βρυξέλλες, με πείρα 15 ετών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης πόρων και της συλλογικής νοημοσύνης. Το EcoRes διευκολύνει τη μετάβαση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών προς την αειφορία χωρίς αποκλεισμούς και την κυκλικότητα μέσω ενός χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας στρατηγικής αειφορίας:
• Αρχική αξιολόγηση ζητημάτων αειφορίας (360°).
• Υποστήριξη στον καθορισμό της στρατηγικής μετάβασης της αειφορίας.
• Υποστήριξη στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην εφαρμογή τους (από εξειδικευμένες έως κλιμακωτές λύσεις).
• Δέσμευση και ενσωμάτωση ενδιαφερομένων στο οικοσύστημα του οργανισμού.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων για το προσωπικό ώστε να επιταχύνει τη μετάβαση.
• Υποστήριξη από ένα δίκτυο βασικών εμπειρογνωμόνων για να εμπνεύσει την ανάπτυξη έργων

Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ODIMM)

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ODIMM) είναι ένας δημόσιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2007 και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών, ο οποίος διασφαλίζει την εφαρμογή των εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών για τις ΜΜΕ. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για την έναρξη και ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρήσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές Το όραμά μας είναι να γίνουμε ο βασικός μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, επιταχύνοντας το ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση καλών θέσεων εργασίας και επενδύοντας στις αναδυόμενες βιομηχανίες μας. E27Με την πάροδο των ετών, το ODIMM εξασφάλισε συνεχή διάλογο μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των κεντρικών αρχών, ως συντάκτης και υποστηρικτής πολλών εθνικών πρωτοβουλιών στήριξης που έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ODIMM κυκλοφόρησε εργαλεία υποστήριξης που βελτίωσαν την επιχειρηματική κουλτούρα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και αναζωογόνησαν την οικονομία της χώρας με την τόνωση των επενδύσεων σε βιομηχανίες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Σήμερα, πολλές πρωτοβουλίες ODIMM θεωρούνται επιτυχημένα μοντέλα στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και απαιτείται να πολλαπλασιαστούν σε χώρες που έχουν κοινωνικό πλαίσιο και αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές προκλήσεις

Κέντρου Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (BIC)

Ο σκοπός του Κέντρου Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (BIC) είναι να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και του Πανεπιστημίου. Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση και διαβούλευση για επιχειρήσεις και ιδιώτες, την παροχή ευνοϊκών συνθηκών για νεοσύστατες εταιρείες, υπηρεσίες διαμονής σε κοιτώνες για φοιτητές και προσωπικό, καθώς και τη δυνατότητα ενοικίασης εγκαταστάσεων άλλου Πανεπιστημίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEEU).

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης (ΕΒΕΞ)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ξάνθης (EBEX) είναι δημόσιος φορέας. Ιδρύθηκε στις 28 Αυγούστου 1956. Το Επιμελητήριο είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, υποστηρίζοντας επιχειρηματίες και εργαζόμενους και συμμετέχοντας σε διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα της ΕΕ για περισσότερα από 20 χρόνια. Στοχεύει στην ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών σε μια βιώσιμη προοπτική. Το Επιμελητήριο εστιάζει επίσης στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τη γαστρονομία και το περιβάλλον, διατηρώντας την τοπική πολιτιστική ιστορία, με τη δημιουργία νέων τουριστικών πολιτιστικών διαδρομών. Συμμετέχει ως μέλος στη Διαδρομή των Φοινίκων του Συμβουλίου της Ευρώπης και στη δημιουργία των Άθλων του Ηρακλή. Έχει μια σειρά δραστηριοτήτων που προσφέρει στα μέλη του, ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ενισχύει την εκπαίδευση του προσωπικού, παρέχει δεδομένα για τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με πρακτορεία και κέντρα καινοτομίας. Επίσης το Επιμελητήριο είναι μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR). Το AEBR ιδρύθηκε το 1971 από τις πρώτες παραμεθόριες περιοχές που ξεκίνησαν τη διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενισχύοντας την ενσωμάτωση των πολιτών κατά μήκος των εθνικών συνόρων.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι μια ομάδα επαγγελματιών με πάνω από 50 χρόνια συλλογικών εμπειριών στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού του Συστήματος, των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Επιστημών της Ζωής, της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης, της Ανάπτυξης & Ώθησης Νέων και της Αναπροσαρμογής Πόρων με Στόχους και Σκοπούς.
Τα μέλη της ιδρυτικής μας ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Εργάστηκαν επίσης στους τομείς Μετοχικού Κεφαλαίου και Επιχειρηματικού Κεφαλαίου μέσω των οποίων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη ενός αριθμού επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Φέρουν όλες αυτές τις εμπειρίες στην υποστήριξη του εντοπισμού συστημικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.
Η Ομάδα μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εισαγωγή λύσεων σε συστηματικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσω διαφόρων επιπέδων αλληλεπίδρασης με τους ενδιαφερόμενους. Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο γίνεται μέσω βιβλιογραφικών και επιστημονικών ερευνών. Σκοπός μας είναι να παρέμβουμε συστηματικά στον κοινωνικό ιστό για να επιτρέψουμε, να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Φόρουμ των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου (Forum AIC)

Το Φόρουμ των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου (Forum AIC) είναι ένας Σύνδεσμος που γεννήθηκε το 2001 και συνδέει 40 Εμπορικά Επιμελητήρια της Αδριατικής και του Ιονίου. Ο σκοπός των Συλλόγων είναι να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή AI, να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων των διασυνοριακών χωρών και να διαδώσει την επιχειρηματική κουλτούρα μέσω της συμμετοχής όλων των παραγόντων στην περιοχή. Ο στρατηγικός στόχος του Φόρουμ είναι να συνδράμει σε μια διαδικασία ανάπτυξης εντός της λεκάνης και σε μια απτή εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών που αναφέρονται στην πολιτική συνοχής και να συμβάλει στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.
Το Φόρουμ είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR). Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους βασικούς παράγοντες όσον αφορά τον Πυλώνα 4 (Αειφόρος Τουρισμός) που βοηθά στη μείωση των διοικητικών εμποδίων και διευκολύνει τις εμπορικές ευκαιρίες, αυξάνοντας την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον πλούτο των ποικιλομορφιών.

Πρότζεκτ Αρκαδία (PA)

Το Progetto Arcadia (PA) είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 από τους Massimo Germani, Αρχιτέκτων και Elena Gentilini, Phd στην Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικεύεται σε στρατηγικές χρηματοδότησης και στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, υποστηρίζοντας ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς με έργα καινοτομίας. Συνδέεται ιδιαίτερα με την αειφορία και την κυκλική οικονομία, καθώς και την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιούμε μεθοδολογίες που βελτιώνουν τη δημιουργικότητα και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση, όπως σχεδιαστική σκέψη, ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, διαχείριση κύκλου έργου, λογική προσέγγιση πλαισίου, GOPP, PM4SD διαχείριση έργων για αειφόρο ανάπτυξη.
Ο κλάδος του σχεδιασμού, ARCADIA DESIGN από την PROGETTO ARCADIA, είναι επίσης ένα στούντιο σχεδιασμού προϊόντος / εσωτερικού / αρχιτεκτονικής / μηχανικής του οποίου η προσέγγιση χαρακτηρίζεται από αρθρωτότητα, προσαρμογή και κυκλική οικονομία.
Από το 2013 έως το 2017 αναπτύξαμε ένα κυκλικό σύστημα επίπλων, το οποίο πλέον διατίθεται στο εμπόριο, με βάση τις αρχές του σχεδιασμού για επαναχρησιμοποίηση, για το οποίο διαθέτουμε ένα ιταλικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από πορούς της ΕΕ και στοχεύει σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το 2017 προσκληθήκαμε από την Επιτροπή ΧΙΙΙ της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας σε διαβουλεύσεις για το Σχέδιο Δράσης 317 της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία.

Εμπορικό Επιμελητήριο Καντάβριας (Ισπανία)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Καντάβριας είναι ένας τοπικός επιχειρηματικός οργανισμός με έδρα το Σανταντέρ (Ισπανία) με σκοπό την ανάπτυξη των συμφερόντων εταιρειών και επιχειρήσεων στην περιοχή. Από την ίδρυσή του το 1886, το επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πλοήγησης της Κανταβρίας ανέπτυξε πολλαπλές δραστηριότητες για να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που ενδέχεται να χρειάζονται οι περιφερειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, το περιβάλλον και την καινοτομία.